AEO Tour - HỘI CHỢ ẢO ĐẠI HỌC HOA KỲ

Thứ Năm, ngày 20 tháng 10 năm 2022, 6 giờ tối - 8 giờ tối (Việt Nam)

Tham gia để giành được Học bổng AEO Tour sẽ trang trải chi phí vé máy bay đến Hoa Kỳ của bạn!

* Tất cả học sinh đăng ký và tham dự hội chợ vào ngày 20 tháng 10 sẽ được tham dự. Sinh viên chiến thắng phải được chấp nhận và ghi danh vào một trong các trường cao đẳng tham gia hội chợ để đổi học bổng.

Các trường đại học tham gia:

Sắp có...

Translate »